Menu

image1

Chair Professor of Building Services Engineering

Prof. Wang Shengwei (王盛衛)

Department of Building Services Engineering,
The Hong Kong Polytechnic University,
Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

Room : ZS859
Phone : (852) 2766-5858
Fax : (852) 2765-7198
Email : shengwei.wang@polyu.edu.hk